Rozmawiaj i uświadamiaj!

Dziecko wielokrotnie podejmuje na decyzje pod wpływem różnych emocji. Widząc leżącego przy drodze psa lub kota, najczęściej podchodzi do zwierzęcia i sprawdza, czy wszystko z nim w porządku. Nierzadko bierze je na ręce i przynosi do domu. Nie jest to zbyt mądre i na pewno takie zachowanie nie jest dla naszego dziecka bezpieczne. Należy więc chronić dzieci przed skutkami takich zachowań, starając się im zapobiec. Rozmawiajmy z dziećmi na temat różnych możliwych sytuacji, aby wiedziały jak się później zachować. Kiedy dziecko, które widzi chore zwierzę i odnosi wrażenie, że potrzebuje ono pomocy, powinno powiadomić o tym fakcie osobę dorosłą. Dziecko na własna rękę, nie powinno podejmować żadnych działań. Jeśli pies leży i skomle lub popiskuje, coś faktycznie mu jest. Być może został potrącony przez samochód, może został pogryziony przez inne psy. Dziecko, pełne dobrych intencji może poruszyć bolące lub uszkodzone miejsce i zostać ugryzione. Ranne zwierzę jest przestraszone i nie można przewidzieć jego zachowań. Jeśli rodzice są w pracy, należy zawiadomić o tym fakcie jakąś osobę dorosłą, na przykład sąsiada. Są odpowiednie miejsca, gdzie fachowcy udzielą pomocy zwierzęciu.

About