Niebezpieczeńśtwa związane z grami dla dzieci

Zazwyczaj zaczyna się to w sposób dość niewinny i nic nie wskazuje, że może dojść do czegoś znacznie bardziej szkodliwego, chodzi mianowicie o gry komputerowe. W początkowej fazie jest to ogromna ciekawość i rosnące zafascynowanie tego typu grami przez nasze dziecko, z tego zaczyna wynikać brak kontrolowanego zachowania. Nasze dziecko zaczyna spędzać coraz więcej czasu przy grze, zaniedbując pozostały zakres przyjemności i swych obowiązków. Próby ograniczenia tego w jakikolwiek sposób przez rodziców mogą doprowadzać do wybuchów złości, początkowo umiarkowanie małej, lecz z czasem rosnącej coraz bardziej. Gry dla dzieci, które znajdują się w szeroko pojmowanej ofercie gier komputerowych, mogące doprowadzić do uzależnienia od nich, stają się coraz bardziej niebezpiecznym i szeroko rosnącym zjawiskiem. Jeszcze kilkanaście lat temu było ono praktycznie nieznane.Poprzez tego rodzaju ucieczkę dziecka w świat gier, rodzice zaczynają tracić kontakt ze swą pociechą i mają coraz to mniejszy wpływ na jego rozwój. Dlatego bardzo ważnym jest abyśmy w porę zaczęli działać i nie dopuścili do takiej sytuacji.

About