Historia zagadki

Zagadki są zakorzenione w ludzkiej kulturze od początku jej istnienia. Pewnie dlatego nawet małe dzieci wykazują większe zainteresowanie układankami i przedkładają je nad bajki dla dzieci i kolorowanki dla dzieci. Jedną z najstarszych i najbardziej popularnych łamigłówek na świecie jest tangram. Ludzie zaczęli opracowywać ustne zagadki, gdy tylko pojawił się język. Zagadki są integralną częścią starożytnych pism i literatury religijnej, w tym Koranu, Biblii, Sanskrytu Pisma i mitologii greckiej. Rozwoju arytmetyki w Egipcie spowodował narodziny zagadek matematycznych. Zainteresowanie tego rodzaju zagadkami wzrosło wraz z nastaniem V wieku i trwało aż do wieku XV. Popularne mechaniczne labirynty stały się częścią konstrukcji podłogi wielu kościołów we Francji i Włoszech w XII w. Sam Loyd, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych oraz Henry Dudeney z Wielkiej Brytanii są uznawani za twórców największej ilości zagadek, powstałych w XIX w. Na podstawie popularności krzyżówek, puzzli i Sudoku można ocenić, jak wielkie znaczenie dla współczesności mają zagadki. Krzyżówkę zawiera niemal każdy egzemplarz gazety, a puzzle dla dzieci są jedną z najbardziej popularnych rozrywek rodzinnych.

About