Efekty dżwiękowe w grach dla dzieci

We wszystkich znanych rodzajach gier komputerowych obok tła i obrazu niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym, na jakość gry jest dźwięk, a ściślej mówiąc efekty dźwiękowe. Za ich pomocą w znaczny sposób jest spotęgowane przeżywanie emocji wczuwanie się w atmosferę. Nie ma, co się dziwić spróbujmy obejrzeć film w telewizji wyłączając głos w telewizorze. Teraz już wiemy jak ważnym jest odgłos dobiegający z gry. Dla dzieci ma to tym bardziej szczególne znaczenie gdyż są one bardziej podatne na tego rodzaju wpływy, więcej zapamiętują poprzez dodatkowe usłyszenie odgłosów i możliwość przypisania ich do powstałej sytuacji. Dlatego tez wszystkie gry dla dzieci posiadają w swym scenariuszu znaczny, zrozumiały i doskonale pasujący do obrazu motyw dźwiękowy. W pierwszych latach rozwoju gier komputerowych, w sposób zdecydowany wykorzystywano w tych grach wszelkie formy przemocy, było bardzo wiele gier tak zwanych strzelanek czy tez bijatyk. Wydobywające się odgłosy w sposób nader naturalny odzwierciedlały rozgrywane sceny.

About