Edukacyjne gry dla dzieci

Ideą każdej gry jest przede wszystkim nic innego, jak zapewnienie dobrej zabawy. Możliwość taka powstanie pod warunkiem zastosowania się przez wszystkich użytkowników do norm i prawideł obowiązujących w danej rozgrywce. Dotyczy to dorosłych uczestników i dzieci. Dorośli są niejako zobowiązani do tego, aby przekazać młodszym uczestnikom rozgrywek wszystkie te reguły, aby nauczyć je właściwego zachowania zarówno w przypadku wygranej jak i przegranej. Uczestnictwo dziecka w ukazywanej we właściwy sposób grze jest niezwykle wartościowym przeżyciem dla niego i pozytywnym czynnikiem pływającym na jego rozwój. Gry dla dzieci mają przeważnie zawarte w sobie elementy nauczające dziecko danych zachowań. Dostarczone przeżycia podczas zabawy lub gry, uczą i przygotowują nasze dziecko do samodzielności, do odpowiedzialnego podjęcia decyzji mającej wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. W zabawie ujawniają się u dzieci dwa typy funkcji jest to funkcja formalna, która odgrywa role poznawczą i funkcja materialna, zdecydowanie umacnia nabytą wiedzę i doświadczenie.

About