Dobra postawa nauczycielska

Nowy program wychowawczy szkoły przypomina i podkreśla najważniejszą zasadę obowiązującą nauczycieli, która mówi o sposobie traktowania ucznia jako podmiotu. Aby dobrze spełniać rolę wychowawcy, nauczyciel musi przeprowadzić uczciwa diagnozę środowiska szkolnego, co za tym idzie, poznać każde dziecko, które ma pod swoimi skrzydłami. Proponowane są różne sposoby zdobywania informacji o uczniach: wyjazdy z klasą, rozmowy przy ognisku, ankiety, hospitacje, badania socjometryczne. Jest jednak jeszcze jedna metoda, prosta do przeprowadzania i niezawodna. Wymaga ona jednak od nauczyciela pewnego rodzaju pracy badawczej. Jest to analiza pisemnych wypowiedzi uczniowskich w świetle semantyki kognitywnej. W trakcie rozmów, nawet na wspólnych wyjazdach klasowych, niektóre problemy, najczęściej te najistotniejsze, w ogóle nie są poruszane. Dzieje się to z różnych przyczyn, czasem jest to wstyd, obawa przed ich ujawnieniem, a niekiedy zwyczajna nieumiejętność ich wyrażania. Podobnie w ankietach, problemy najważniejsze są zazwyczaj pomijane. Jedynie wnikliwa analiza tekstów, w których dziecko będzie mogło swobodnie się wypowiedzieć, da nam obiektywny obraz świata, jakim widzi go młody człowiek.

About